ufabet

เทคนิคการสร้างกล้ามเนื้อให้ฟิต

ในปัจจุบัน ผู้คนหันมาใส่ใจกับการดูแลรูปร่างด้วยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้น แต่กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน และค่อนข้างใช้เวลา

จึงมีหลายคนที่คิดหาวิธีทางลัดต่างๆ ในการสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากจะสร้างกล้ามเนื้อไม่สำเร็จแล้ว ยังอาจนำไปสู่การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ หรือโครงสร้างต่างๆ ของร่างกาย เช่น เกิดอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน กล้ามเนื้อไม่สมดุล หรือทำให้ท่าทาง (Posture) ของร่างกายเปลี่ยนไปได้

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างการดูแลรูปร่าง และการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ในปัจจุบัน การดูแลรูปร่างให้สมส่วน มีไขมันใต้ผิวหนังน้อย และเห็นมัดกล้ามเนื้อให้ชัดเจนกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก การดูแลรูปร่างแบบนี้จะต้องอาศัยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มขนาด และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยอาจจะอาศัยการออกกำลังกายแบบให้แรงต้าน (Resisted exercise) แบบต่างๆ เช่น

การใช้น้ำหนักของร่างกายการใช้น้ำหนักจากอุปกรณ์ต่าง เช่น ถุงทราย ดัมเบล เครื่องออกกำลังกายแบบแรงต้านชนิดต่างๆอย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ความหนักของการออกกำลังกายควรจะต้องได้รับการคำนวณอย่างพอดี ตามความสามารถของผู้ออกกำลังกายแต่ละรายไป ด้วยหลักการหาค่า 10 RM ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักมากที่สุดที่ยกได้เพียงจำนวน 10 ครั้ง แล้วกล้ามเนื้อล้า ไม่สามารถยกน้ำหนักได้อีกต่อไป

ufabet

องค์ประกอบหลักของกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างปลอดภัยมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้

การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างให้เห็นกล้ามเนื้อชัดเจน และมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย ควรจะเน้นไปที่การออกกำลังกาย 2 ประเภท คือ การออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้มัดกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น 

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน (Cardio training) ของร่างกาย เพื่อช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตาม จำนวนวันในการออกกำลังกายแต่ละชนิด และจำนวนวันที่ต้องพักการออกกำลังกายก็มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้ออย่างมาก เพราะกล้ามเนื้อก็ต้องการเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วย มีรายงานหลายฉบับแนะนำให้ออกกำลังกายเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อก่อน เมื่อกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะใช้พลังงานมากขึ้นต่อการหดตัวหนึ่งครั้ง จึงเป็นการง่ายขึ้นที่จะเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยการออกกำลังกายแบบเพิ่มความทนทาน 

อาหารนอกจากการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวรการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ปกติแล้ว คนทั่วไปต้องการโปรตีนเฉลี่ย 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อควรได้รับโปรตีนมากกว่าคนทั่วไป เพื่อให้ร่างกายได้นำโปรตีนนั้นไปซ่อมเสริมส่วนที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้เพียงพอ

การพักผ่อนควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงอย่างนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง เพราะขณะนอนหลับจะเกิดกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีสุด


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ lsoriginals.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated